RPR predovšetkým prostredníctvom svojho webového sídla poskytuje rad prakticky koncipovaných sekcií a informácií prospešných pre riešenie konkrétnych dilem a problémov v oblasti marketingovej komunikácie/reklamy pre spotrebiteľa, ale aj podnikateľov a zadávateľov reklám.

Systém regulácie marketingovej komunikácie/reklamy predstavuje pravidlá, ktoré upravujú predovšetkým vzájomný vzťah medzi subjektami reklamného vzťahu, no zároveň predstavujú jeden zo spôsobov, ktorým možno chrániť príjemcu marketingovej komunikácie/spotrebiteľa pred jej negatívnymi vplyvmi