V danom kurze je viacero štúdií, ktoré môžu nastať v rámci ochrany práv spotrebiteľa