V danom kurze sú uvedené základné zborníky spojené s daným projektom 

Jednotlivé publikačné výstupy sú rozdelené do kategórií v súlade so zadelením publikačnej činnosti.