V uvedenom kurze sú základné príklady dobrej praxe, ku ktorým patrí:

2.1 Slovenská pobočka Európskeho spotrebiteľského centra

2.2 Nový aktuálny program pre spotrebiteľov na roky  2020 až 2025

2.3 Hlavné zásady ochrany spotrebiteľa

2.4 Aktivisti pri presadzovaní práv spotrebiteľov


V danom kurze sú rozpracované nasledovné otázky 

1.1   Politika ochrany spotrebiteľa EU

1.2   Právne predpisy na ochranu spotrebiteľa

1.3   Nástroje dostupné v EÚ na riešenie sporov v oblasti ochrany spotrebiteľov

1.4 Európske spotrebiteľské centrum