K základným otázkam, ktoré sú riešené v danom kurze patria:

2.1 Aktívna angažovanosť na príprave noviel zákonov s témou o ochrany spotrebiteľa

2.2 Podpora spotrebiteľských združení

2.3 Bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov


Základné témy daného kurzu sú nasledovné:

1.1 Lokalizácia ochrany spotrebiteľa v štruktúre kompetencií 

1.2 Systém ochrany spotrebiteľa realizovaný MH SR

1.3 Spotrebiteľská stratégia 

1.4 Európske spotrebiteľské centrum

                1.5 Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) 

1.6 Legislatíva v oblasti ochrany spotrebiteľa