1 Princípy fungovania inštitúcie pri zabezpečení OS

2 Príklady dobrej praxe