V danom kurze sú uvedené základné zborníky spojené s daným projektom