Jednotlivé publikačné výstupy sú rozdelené do kategórií v súlade so zadelením publikačnej činnosti.